Top
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden LAMMETSYMET markt.
 
Uw boeking is pas definitief indien uw betaling voor de uiterste betaaldatum op onze iDeal rekening is bijgeschreven.
 
U krijgt enkele dagen voor de markt uw plaatsnummer toegestuurd, dit nummer  dient u mee te nemen naar de markt. Niets ontvangen? Bel ons dan! (De marktcommissie is gerechtigd om deelnemers van plaats te wijzigen).
 
1 De deelname aan een evenement is definitief indien het verschuldigde bedrag voor 1 mei van  het desbetreffende jaar op de bankrekening van  Lammetsymet St Annaparochie  te  St Annaparochie is bijgeschreven.
 
2 Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van Lammetsymet is bijgeschreven, heeft de marktcommissie het recht u voor de markt af te wijzen.
 
3 Bij annulering van de inschrijving voor het evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort (onder inhouding van € 10,00 administratiekosten) indien de annulering schriftelijk wordt gemeld uiterlijk tot 10 dagen voor de vastgestelde datum. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing. Indien de annulering korter dan tien dagen voor het evenement wordt doorgegeven, vervalt uw aanspraak op restitutie. U dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail   uw annulering minimaal 10 dagen vóór de vast gestelde datum aan ons door te geven. Bij overmacht beslist de commissie. 
 
4 Deelnemers welke na de begintijd van de markt (vermeld op de toewijzing) niet op het evenement aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats. Het bedrag wordt niet teruggestort en een eventuele borg zal per direct worden verrekend.
 
5 U dient de kraam/grondplaats te bezetten totdat de markt afgelopen is volgens de aangegeven tijd. U mag de markt niet eerder verlaten!
 
6 Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft. Het bovenzeil dient u zelf vast te zetten (indien dit niet door de kraamzetter is gedaan).
 
7 Lammetsymet is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf.
 
8 Lammetsymet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden. Lammetsymet zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk Lammetsymet aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.
 
9 Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt. Extra materialen zoals planken, balken en schragen dient u zelf voor te zorgen
 
10 Op de dag van het evenement is Lammetsymet gerechtigd om de indeling te wijzigen, de toewijzing geeft geen enkel recht op een bepaalde plaats maar is slechts een indicatie van waar u uw plaats kunt vinden.
 
11 Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Lammetsymet gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 
 
12 Indien u geen gebruik maakt van onze bevestiging(en) verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons te melden.
 
13 Lammetsymet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.
 
14 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.
 
15 Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen. Bijvoorbeeld vragen aan een winkelier of bij een deelnemer die zelf een aggregaat heeft. Lammetsymet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.
 
16 Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Algemene Directie .
 
17 Het is verboden om de kramen aan derden te verhuren zonder toestemming van Lammetsymet.
 
18 U dient zelf uw afval mee te nemen, wanneer wij nog afval van u vinden dan kunnen u alsnog de opruimkosten in rekening worden gebracht.
 
19 De toewijzing van een plaats geschiedt in volgorde van aanmelding en betaling van het marktgeld.
 
 
 
 
 
De LAMMETSYMET COMMISSIE