Top
Contact

Stichting Lammetsymet St.-Anne
P/A: Grietmansstraat 32
9076 BD Sint Annaparochie 

info@lammetsymet.nl 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland 
59362782

Voorzitter: Leendert Nauta 
Penningmeester: Klaas Bijlsma
Sekretaris: Sander Krist 

Gebruik voor betalingen onderstaande gegevens: 
IBAN: NL74 RBRB 0851 5880 85 
Regiobank, Sint Annaparochie 
Stichting Lammetsymet St.-Anne

Vermeld altijd uw inschrijvingsnummer! 

Gebruik voor vragen en of opmerkingen onderstaand contactformulier: 


Let op: dit contactformulier is niet voor het aanmelden voor de markt! 

@